برگزار کنندگان
تاریخ برگزاری

3 و 4
آذر ماه 92

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 1924 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 766 مقاله

همایش نگار

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیات مدیره و ریاست انجمن: دکتر سید محمد اعرابی
نایب رئیس هیات مدیره: دکتر محمد هادی موذن جامی
عضو هیات مدیره و خزانه دار: دکتر سید محمد صحفی
عضو هیات مدیره: دکتر حسین رحمان سرشت
عضو هیات مدیره: دکتر ولی شریف بیگی

اعضای علی البدل:
دکتر حسین علایی
دکتر محمد علی اکبر رضایی

بازرس اصلی انجمن: قاسم بهنامی راد
بازرس علی البدل: محمدرضا کشاورز

 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )